Newsletter:

Wyszukaj pozycję:

Szczegóły Wyszukwianie zaawansowane - ćwiczenia logopedyczne bielsko

Witamy w naszej księgarni

Księgarnia Pedagogiczna "SZÓSTKA"

Barbara Potoczna

Bieżące informacje

WAKACJE: Poniedziałek 12-18  , wtorek-piątek  9-15    Przerwa urlopowa 4.07 do 5.08

 

Księgarnia Szóstka powstała w 1996 roku. Mieści się w Bielsku Białej przy ul, Komorowickiej 48 w budynku Biblioteki Pedagogicznej.

Stworzona dla Nauczycieli szkół i przedszkoli , Logopedów , Terapeutów, Rodziców i Dzieci

                                oferuje
                                  Literaturę wspomagającą prawidłowy rozwój dziecka ,
             ćwiczenia ortograficzne, grafomotoryczne , nasadki korygujące na ołówki i kredki.

               POMOCE  LOGOPEDYCZNE
dmuchajki, domina, ćwiczenia, programy komputerowe

                  ZABAWKI  EDUKACYJNE
                          GRY PLANSZOWE
U nas znajdziesz pozycje dotykające problematykę Osób z Niepełnosprawnością, Autyzmem, Zespołem Aspergera i Afazją.

W ofercie znajdują się pomoce przygotowujące do konkursów przedmiotowych i egzaminów na wszystkich poziomach nauczania.

Księgarnia jest obecna na spotkaniach , konferencjach metodycznych.

Organizuje bezpłatne warsztaty z zabawką edukacją  kontakt tel.515312039

Zapraszamy Rodziców i Dzieci do księgarni, aby usiąść z dzieckiem i pograć w grę .

Książki można zamawiać na stronie internetowej z odbiorem osobistym w księgarni, po uprzednim zaproszeniu telefonicznym.

czytaj więcej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Produkt dnia

Dyslalia obwodowa. Ponownie w sprzedaży !

Autor: Danuta Pluta wojciechowska

Wydawnictwo: Ergo-Sum

105.0 zł
szt

Dyslalia Obwodowa, Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń

Przygotowana książka przedstawia praktyczne rozwiązania dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku wybranych form dyslalii obwodowej anatomicznej i/lub funkcjonalnej. Autorka prezentuje paradygmat diagnozy, opisując analityczno-fonetyczną metodę badania wymowy, a także wskazuje na kryteria oceny warunków anatomiczno-czynnościowych. Prowadzi analizy ukazujące podstawy terapii zaburzeń czynności prymarnych, jak również przedstawia fizjologiczną metodę terapii w przypadku dysfunkcji oddychania i połykania od 3-4 roku życia. W kolejnej części książki autorka poddaje analizie dotychczasowy trójfazowy model terapii wad wymowy, jaki jest obecny w logopedii od kilkudziesięciu lat, a także opisuje strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, ukazując oryginalne ujęcie zagadnienia.

Spis treści:

 

WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………

ROZDZIAŁ 1.  PODSTAWY ROZWAŻAŃ O PROCEDURZE USPRAWNIANIA REALIZACJI FONEMÓW…………………………………………………

1.1. O kształtowaniu się fonemu i głoski w ontogenezie………………………………….

1.1.1. Fonem i głoska……………………………………………………………………………….

1.1.2. Fonem jako prototyp i kategoria radialna……………………………………………

1.1.3. Główne ścieżki rozwoju fonemu i głoski……………………………………………

1.1.4. W drodze do fonemu i głoski……………………………………………………………

1.1.4.1. O rozwoju percepcji słuchowej……………………………………………………

1.1.4.2. O roli wzroku w percepcji mowy…………………………………………………

1.1.4.3. O rozwoju anatomicznym toru głosowo-artykulacyjnego……………….

1.1.4.4. O treningu narządów mowy………………………………………………………..

1.1.4.5. O rozwoju tworzenia dźwięków………………………………………………….

1.1.4.6. Człowiek jako pośrednik między dzieckiem a językiem…………………

1.1.5. Przyswajanie mowy w ujęciu metaforycznym…………………………………….

1.2. O diagnozie i terapii  zaburzeń  realizacji fonemów………………………………….

1.2.1. Procesy realizacyjne w ujęciu wąskim i szerokim……………………………….

1.2.2. Głoska wadliwa jako efekt kompensacji trudności………………………………

1.2.3. O „narzędziach” zespołu ustno-twarzowo-gardłowego………………………..

1.2.4. Diagnoza jako rekonstrukcja powstania zaburzeń……………………………….

1.2.5. Typy terapii ze względu na relację do diagnozy………………………………….

1.2.6. Terapia logopedyczna – rzemiosło, sztuka czy odkrycia?…………………….

ROZDZIAŁ 2.  DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA…………………………………………….

2.1. Cechy, etapy i wątki diagnozy………………………………………………………………..

2.2. Główne kategorie badania logopedycznego……………………………………………..

2.3. Ocena realizacji fonemów……………………………………………………………………..

2.3.1. Wprowadzenie………………………………………………………………………………..

2.3.2. Znajomość systemu fonemowo-fonetycznego…………………………………….

2.3.3. Analityczno-fonetyczna metoda badania wymowy……………………………..

2.3.4. Techniczna strona badania……………………………………………………………….

2.3.5. Kontekst i sposób wywoływania wypowiedzi…………………………………….

2.3.6. Zapis wyników badania……………………………………………………………………

2.3.7. Terminy opisujące cechy nienormatywne…………………………………………..

2.4. Ocena anatomiczno-czynnościowych warunków wymowy………………………..

2.4.1.Wprowadzenie…………………………………………………………………………………

2.4.2. Parametry i metody badania……………………………………………………………..

2.5. Ocena oddychania…………………………………………………………………………………

2.6. Ocena czynności pokarmowych i picia, w tym połykania………………………….

2.7. Ocena słuchu fizjologicznego, fonemowego i fonetycznego

2.8. Wywiad……………………………………………………………………………………………….

2.9. Karta badania logopedycznego……………………………………………………………….

2.10. Nazwa jednostki nozologicznej zaburzenia wymowy………………………………

2.11. W kierunku programowania terapii logopedycznej………………………………….

2.11.1. Możliwości i ograniczenia terapii logopedycznej………………………………

2.11.2. Poszukiwanie zasobów w pacjencie…………………………………………………

2.11.3. O przecinaniu wędzidełka języka jeszcze raz……………………………………

2.11.4. Analiza wyników badań…………………………………………………………………

ROZDZIAŁ 3.  FIZJOLOGICZNA METODA TERAPII W PRZYPADKU ZABURZEŃ ODDYCHANIA I USTNEJ FAZY POŁYKANIA…………………………

3.1. Podstawy terapii……………………………………………………………………………………

3.1.1. Istota i zasady terapii……………………………………………………………………….

3.1.2. Logopedia a ortodoncja……………………………………………………………………

3.1.3. Logopedia a neurologia i fizjoterapia…………………………………………………

3.1.4. Rodzaj stawianych pacjentowi zadań…………………………………………………

3.1.5. Zadania rozwijające…………………………………………………………………………

3.1.6. O efektywności terapii oddychania i połykania…………………………………..

3.2. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka…………………………..

3.2.1. Dlaczego logopeda ćwiczy język?…………………………………………………….

3.2.2. Czy  każda  pionizacja języka jest przydatna podczas terapii dyslalii?…..

3.2.3. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka jako cel ćwiczeń………………….

3.3. Wadliwe doświadczenia orofacjalne a ogólny program terapii……………………

3.4. Terapia zaburzeń oddychania i ustnej fazy połykania………………………………..

3.4.1. Programowanie terapii jako wynik analizy objawowo-przyczynowej…….

3.4.2. Etapy terapii dysfunkcji oddychania i połykania…………………………………

3.4.3. Uświadomienie celu ćwiczeń……………………………………………………………

3.4.4. Normowanie czynności prymarnych………………………………………………….

3.4.5. Usprawnianie warg i języka……………………………………………………………..

3.4.5.1. Cele ćwiczeń…………………………………………………………………………….

3.4.5.2. Warunki prowadzenia ćwiczeń……………………………………………………

3.4.5.3. O typologii ćwiczeń warg i języka……………………………………………….

3.4.5.4. Ćwiczenia języka………………………………………………………………………

3.4.5.5. Ćwiczenia warg…………………………………………………………………………

3.4.5.6. Ćwiczenia złożone – ruchy synchroniczne……………………………………

3.4.6. Nauka oddychania…………………………………………………………………………..

3.4.7. Ćwiczenia oddychania……………………………………………………………………..

3.4.8. Nauka połykania……………………………………………………………………………..

3.4.9. Ćwiczenia połykania……………………………………………………………………….

ROZDZIAŁ 4.  STRATEGICZNA METODA USPRAWNIANIA REALIZACJI FONEMÓW………………………………………………………………………………………………….

4.1. Podstawy terapii……………………………………………………………………………………

4.1.1. Niedookreślenia trójfazowego modelu terapii w dyslalii………………………

4.1.2. Dwie drogi uczenia się głosek…………………………………………………………..

4.1.3. Analityczno-fonetyczna metoda oceny realizacji fonemów a wywoływanie głosek……………………………………………………………………………..

4.1.4. Fonetyka i patofonetyka jako jedna z podstaw terapii dyslalii………………

4.1.5. O konstruowaniu przedpola artykulacji……………………………………………..

4.1.6. Metody terapii w przypadku dyslalii………………………………………………….

4.2. Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?………………….

4.3. Fizjologiczno-fonetyczne podejście do wywoływania głosek………………….

4.4. Procedura a metoda i strategia……………………………………………………………..

4.5. Analiza metod terapii…………………………………………………………………………

4.5.1. Konstruowanie przedpola artykulacji…………………………………………………

4.5.2. Wybór głoski do ćwiczeń…………………………………………………………………

4.5.2.1. Strategia rozwojowej sekwencji nauki głosek……………………………….

4.5.2.2. Strategia terapeutycznej sekwencji nauki głosek……………………………

4.5.2.3. Strategia optymalizacji……………………………………………………………….

4.5.3. Uzyskanie warunków progowych……………………………………………………..

4.5.3.1. Warunki progowe, czyli konieczne i wystarczające……………………….

4.5.3.2. „Fonetyczne umiejętności realizacyjne”……………………………………….

4.5.3.3. Co dla terapii wynika z badań różnych typów dyslalii obwodowej?…

4.5.3.4. Strategiczne kierunki usprawniania narządów mowy……………………..

4.5.3.5. Progowe warunki realizacyjne wywoływania głosek……………………..

4.5.4. Wywoływanie głoski……………………………………………………………………….

4.5.4.1. Składanie klocków czy przebudowa budowli?………………………………

4.5.4.2. Królowa spółgłosek…………………………………………………………………..

4.5.4.3. Strategia syntetyczna lub analityczno-syntetyczna…………………………

4.5.4.4. Strategie specjalne…………………………………………………………………….

4.5.4.5. Strategia ramy wywoływanej głoski…………………………………………….

4.5.4.6. Strategia „świadomości pracy nad nową głoską”…………………………..

4.5.4.7. Strategia „nieświadomości pracy nad nową głoską”………………………

4.5.5. Aktywizacja głoski w wyrazie………………………………………………………….

4.5.5.1. Strategia doboru wyrazów do ćwiczeń…………………………………………

4.5.5.2. Strategia segmentacji wyrazów……………………………………………………

4.5.5.3. Strategia treningu struktury wyrazów…………………………………………..

4.5.5.4. Strategia cech dodatkowych……………………………………………………….

4.5.6. Polaryzacja głoski……………………………………………………………………………

4.5.7. Wprowadzanie nowej głoski do mowy potocznej………………………………..

4.5.7.1. Strategia ćwiczeń sprawności językowych, komunikacyjnych i poznawczych………………………………………………………………………………………

4.5.7.2. Strategia ćwiczeń pamięci krótkotrwałej i długotrwałej………………….

4.5.7.3. Strategia bieżącej kontroli postępów terapii………………………………….

4.5.7.4. Strategia „małych kroków”…………………………………………………………

4.5.7.5. Strategia „nowego mówienia”…………………………………………………….

4.5.7.6. Strategia ćwiczeń pozycji Inter-Speech………………………………………..

ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………………………………………

SŁOWNIK TERMINÓW……………………………………………………………………………….

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………

ANEKS…………………………………………………………………………………………………………

SPIS RYSUNKÓW………………………………………………………………………………………..

SPIS TABEL…………………………………………………………………………………………………

SPIS SCHEMATÓW……………………………………………………………………………………..

STRESZCZENIE…………………………………………………………………………………………..

SUMMARY………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

9

 

17

18

18

19

37

41

43

50

50

51

63

75

81

82

83

85

88

98

101

102

105

105

107

110

110

113

115

118

121

125

127

144

144

147

161

163
169

170

171

172

172

173

174

175

177

 

181

181

181

184

189

190

190

193

194

194

196

199

209

213

214

218

220

222

226

226

227

234

235

247

250

251

252

259

262

 

265

265
265

269

 

272

274

275

276

279

284

289

296

297

303

304

309

317

318

318

321

325

329

335

340

341

344

346

366

371

379

379

380

383

388

388

390

398

402

 

403

406

407

408

408

410

411

415

423

437

449

451

453

455

457

Produkt dostępny także w kategoriach:
(C) 2016 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, optymalizacja i pozycjonowanie: Exponet 2016 (L)